Zgłoś usterkę

Dane zgłaszającego

Dane Telefonu

Nazwa modelu telefonu, np. Galaxy S8
Uzyskasz wpisując kod do telefonu *#06#, w ustawieniach lub pod baterią.
Wpisz, jeśli możliwe jest odczytanie numeru.
Podaj cyfrowy kod blokady lub usuń blokadę ekranu z telefonu.
Opisz jak doszło do usterki? Jakie funkcje telefonu nie działają?
Zwróć uwagę na rysy, otarcia, pęknięcia i inne defekty wizualne/widoczne itp.

Podsumowanie zgłoszenia